Career

De essentiële rol van telecommunicatie bij een complex IT-project

Gleb Babaren werkt als Projectmanager en N&T Security Engineer voor een grote oliemaatschappij. Daar houdt hij zich onder meer bezig met projectmanagement, documentatie en engineerwerk. Eén van de projecten waar hij aan werkte, is op een boorplatform in de Noordzee. Hij noemt dit een van zijn uitdagendste klussen ooit, waarbij communicatie een belangrijke rol speelde. In dit interview vertelt Gleb meer over dit complexe IT-project.

Wat doet de organisatie waarvoor je werkt precies?

“De organisatie waar ik voor werk, is een grote oliemaatschappij die verschillende boorplatformen inhuren voor de winning van gas op de Noordzee. Om dit allemaal mogelijk te maken, worden nieuwe putten aangeboord of bestaande putten schoongemaakt. Maar af en toe gaat dit ook om reeds geboorde en geconserveerde putten voor de toekomstige gaswinning. Vorig jaar tekende het bedrijf een leasecontract van een booreiland. Het doel hiervan is om de productie van meerdere geconserveerde putten bij verschillende platformen voor te bereiden.”

Dat klinkt goed! Je hebt inmiddels flink wat certificaten behaald. Waarom vond je dit belangrijk?

“Vanuit PEAK-IT ben ik werkzaam op de Netwerk- en Telecomafdeling. In mijn rol ben ik verantwoordelijk voor de opbouw, onderhoud, modernisatie, vervanging en afbouw van de cruciale communicatiesystemen. Vanuit het management kreeg onze afdeling de opdracht om het telecommunicatieproject voor een booreiland uit te werken. Hierbij is projectmanagement en het ontwikkelen van alle bijbehorende documentatie grotendeels mijn taak geworden. Om deze functie te kunnen vervullen, zijn naast technische kennis en kennis van methodieken en concepten zoals ITIL, meerdere NOGEPA- en EPITS-certificaten vereist. Ook het behalen van een VCA-VOL-certificaat en een medische keuring waren verplicht.”

WERKEN BIJ PEAK-IT
Wil jij samen met een ambitieuze groep mensen meewerken aan het hart van een organisatie? Bekijk dan snel onze IT-vacatures!
BEKIJK ALLE  VACATURES

Op wat voor manier was het communicatie-aspect belangrijk?

“Bij moderne gaswinning speelt communicatie een cruciale rol. Dat heeft niet alleen te maken met de coördinatie van de geplande werkzaamheden. Het gaat ook om de geautomatiseerde productie, toezicht vanuit de politiek in Den Haag en veiligheid van de medewerkers die werkzaam zijn op de platformen. Als bijvoorbeeld een geautomatiseerd gaswinningsplatform te lang geen verbinding krijgt met Den Haag, of één van de main platformen in de Noordzee, dan wordt dit platform automatisch uitgezet. Daarnaast vereist het opstarten van een platform meerdere veiligheidscontroles en de aanwezigheid van bemanning. Een uitgevallen platform kan grote impact hebben op de productie van gas en contractuele afspraken met de Nederlandse regering.”

Hoe voerde je dit telecommunicatie-project uit?

“Om het telecommunicatieproject succesvol af te kunnen ronden, werkte ik met meerdere interne afdelingen samen. Onder meer met IT, Support, Drilling, Logistiek, Planning en een paar afdelingen van het hoofdkantoor in Parijs. Ook werkte ik samen met externe partners. Zij werden ingeschakeld om de bepaalde systeemcomponenten en services af te kunnen dekken. Maar voordat de uitbesteding en inkoop van services plaats kon vinden, werd eerst het concept van telecommunicatie op basis van klant-requirements uitgewerkt. Zo werd na de kosten- en batenanalyse besloten om het beheer van straalverbindingen uit te besteden. Gedurende dit project had ik te maken met verschillende uitdagingen. Zo was er de uitloop van een project door moeilijke booromstandigheden op een diepte van bijna 5 kilometer. Mijn geplande helikoptervlucht naar het platform werd hierdoor meerdere malen verschoven. Tot slot is het een uitdaging geweest om alle benodigde personeelscertificeringen en -verzekeringen op orde te krijgen.”

Hoe kijk je terug op de afgelopen tijd?

“Het was absoluut geen alledaags project. Gelukkig is dit allemaal in orde gekomen en is het succesvol afgerond. Gedurende mijn carrière in de IT-wereld heb ik gewerkt aan diverse IT-projecten, maar dit project heb ik zeker ervaren als één van de uitdagendste waar ik ooit mee in aanraking ben gekomen. Als ik terugkijk naar de hoeveelheid van uitgevoerde werkzaamheden, krijg ik een gevoel van absolute voldoening!”

Topic